Praksa i obećanja plamena ljubavi

U nemirnim vremenima u kojima živimo, Isus i Njegova Majka, nedavnim kretanjima na nebu i u Crkvi, polažu izvanredne milosti u naša kruga koja su nam na raspolaganju. Jedan takav pokret je "Plamen ljubavi Bezgrešnog Marijina srca", novo ime dato toj neizmjernoj i vječnoj ljubavi […]

Čitaj više