Izbeglica za naše vreme

Hoće li doista biti izbjeglica u ovim vremenima? Da li su samo duhovne ili stvarne fizički skloništa? Da li je to u Svetom pismu ili svetoj tradiciji?

Mark Mallett čitateljima daje katolički vodič o tome što je utočište našeg vremena, kako ući u njega i zdravu perspektivu koju moramo održati u ovim izvanrednim danima. Pročitajte Izbeglica našeg vremena at Sada reč.

objavljeno u Od naših saradnika, poruke, Duhovna zaštita, Sada reč, Vrijeme izbjeglica.