Zašto vidjelice Gospe Međugorje?

Međugorje je jedno od najposjećenijih “aktivnih” mjesta ukazanja na svijetu. U maju 2017. godine komisija koju je osnovao papa Benedikt XVI., A kojom je predsjedavao kardinal Camillo Ruini, završila je istragu ukazanja. Komisija je velikom većinom glasala za priznavanje natprirodne prirode prvih sedam ukazanja. U decembru te godine, papa Frances ukinuo je moratorij na dijecezanske […]

Čitaj više