Gisella - Upozorenje je uskoro

Gospe do Gisella Cardia on 28. novembra 2020:

Draga djeco, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu u vašim srcima. Kako je lijepo vidjeti moju djecu kako kleče; sada rijetko vidim kako se srca ljudi prenose ljubavlju prema Meni i prema mom Sinu Isusu. Draga moja djeco, već vidim podjele koje će se pojaviti u pogledu vjernosti Bogu. Djeco moja, ovdje sam da vam pružim ljubav i hrabrost i zaštitim vas u svakom trenutku. U ovo vrijeme oni koji budu vjerni vidjet će udvostručene milosti kako bi shvatili veličinu Božje milosti. Djeco moja, Upozorenje će uskoro stići do vas, zato pripremite se jer će stići neočekivano. Draga moja djeco, upamtite da je Istina Božja Riječ i da je ne može biti mistificirana; evo, čovjek je sebi dopustio da čini ono što nije ugodno Bogu. Djeco, sjetite se Isusovih riječi: „bilo sa Mnom ili protiv Mene“. Budite s njim i imat ćete radost i spokoj čak i kad mrak padne oko vas. Sada vam dajem svoj majčinski blagoslov, u ime Oca, Sina i Svetog Duha, Amen.
objavljeno u poruke.