Edson - Bez svećenika

Kraljica krunice i mira Edson Glauber on 18. oktobra 2020:

Mir, voljena moja djeco, mir! Djeco moja, ja vaša majka dolazim s neba da vas molim za molitve za moje sinove koji su svećenici i za cijelu Svetu Crkvu. Bez svećenika ne možete primiti blagoslove, milosti i svjetlost koje vam moj Sin Isus želi dati u Presvetom Sakramentu. Bez svećenika ne možete imati snage za borbu protiv napada i zamki zlih duhova koji vas svaki dan nastoje spriječiti od svetog puta Gospodnjeg. Molite za moje sinove koji su svećenici i budite im sjedinjeni svojim molitvama, žrtvama i pokorom, a snaga dobre trijumfiraće nad svim zlom koje danas postoji na zemlji. Moj Sin je s vama, a ja sam s vama zajedno s Josipom, mojim supružnikom, a mi, Sveta porodica, nikada vas ne napuštamo, niti na trenutak ostavljamo na miru. Primi moj mir i moj majčinski blagoslov: u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen!
objavljeno u Edson i Maria, poruke.