Edson - Šta je za tebe nemoguće

Gospa Kraljica krunice i mira Edson Glauber 12. oktobra 2020 .:

Mir, moja draga djeco, mir!
 
Djeco moja, došao sam s Neba da vas molim da neprestano molite svetu krunicu za dobro Brazila i čitavog čovječanstva. Pomoću krunice možete dobiti brojne milosti od Srca moga Sina, koji toliko želi da vas blagoslovi i pomogne. Uz krunicu koja se moli dobro i s ljubavlju, moj Sin vam neće ništa uskratiti. Vjerujte, vjerujte u snagu molitve, u sigurnost da vas moj Sin čuje i čak vam daje milosti koje su za vas nemoguće. Moj Sin može sve jer je ljubav i Njegova ljubav je beskrajna, jer je vječan. U najtežim trenucima svog života, noseći najteži križ, sa samopouzdanjem recite: „Isuse, uzdam se u tebe“, i sve će se promijeniti, jer ćeš imati snagu i mir, koji će ti On dati. Blagoslivljam vas sve: u ime Oca, Sina i Svetog Duha. Amen!
objavljeno u Edson i Maria, poruke.