Alicja Lenczewska - Priprema ostatka u božanskoj volji

Bože Otac Alicja Lenczewska 18. oktobra 1988 .:

Kćeri moja, ne bojte se i budite hrabri u izvršavanju Moje volje.

Reci da dolazi nova epoha, u kojoj će Duh Sveti direktno voditi srca moje djece, a Marija će se brinuti i nadzirati ih u velikoj blizini srca. Ne bojte se, jer sam vam dao buduće stvari i otkrio svoju namjeru za izlječenjem moje Crkve. Sredstva duhovnog razvoja i štovanja do sada bila su dobra godine koje se završavaju. Sredstva i štovanje ljudi koji su poslušni Mojoj volji odgovarali su vremenu stabilnosti, vremenu mira i normalnog života za Moj narod. Pretvorili su se u koru, shematično i tek formalno, pokrivajući ogromnu prazninu i izdaju svog Boga. I oni su kao i u vrijeme Moga Sina blanširani grof vjere i svakodnevnog življenja sa Ocem. Dolazi vrijeme za lomljenje kore koja pokriva živa srca Moje djece. Žedim srca koja su živa, gorljiva, pulsirajuća ljubavlju i predanošću Ocu, koji je ljubav i život.

Stoga svoju djecu pripremam za živu vjeru. Stoga učim kako živjeti sa Mnom u svakom trenutku i svuda. Svijet je moj, premda oskvrnut ponosom i sotonom Sotone. Želim svetost života u svijetu u skladu sa Mojom voljom i ljubavlju. Baš kao što novorođenče ne može živjeti bez svoje majke, tako i Moja djeca ne bi trebala željeti ništa osim mene i Moje volje.

Ne želim ceremoniju i da vam se obraća usnama [samima]. Ne želim vaše ljudske inicijative i aktivnosti. Ne želim mortiranja za Mene koje ste vi izmislili. Želim vašu ljubav i pokornost Mojoj volji. Samo takva vjera i odnos sa Mnom spasit će vas u danima uništenja i pročišćenja. Naučit ću vas spontanost, živeći od vjere, poštujući Me u duhu i istini u uvjetima i situacijama vašeg svakodnevnog života.

Želim te pripremiti tako da se možeš zakačiti za Mene i ostati mi vjeran u danima kada će nebo gorjeti i zemlja doživjeti razaranje. Želim da me možeš voljeti i vjerovati mi kad moje crkve leže u ruševinama, a moji svećenici se rasuju. Želim da tada budete u stanju prihvatiti svu ugnjetavanje i patnju iz ljubavi prema Meni i ostati vjerni u molitvi, i želim da se euharistijska žrtva Moga Sina unese u vaša srca.

Zavjetovao sam svoju najvjerniju i najslađu djecu kao svećenike u duhu za najteže vrijeme koje čeka čovječanstvo. I želim da Moja ljubav spasi i izliječi svijet kroz njih, da se ona izlije u srca Moje djece. Ne bojte se, vi koji želite biti moja svjetlost u danima mraka. Ne bojte se, već se uzdajte i dopustite Meni da budem u vama i putem vas budem spas za duše koje su plašne, izgubljene, bespomoćne, jer će se novi život roditi u agoniji onoga što je bilo, što već kreće za kolaps.

Kćeri moja, ne bojte se prenijeti ove riječi; ne bojte se govoriti o onome što sam vam dao do znanja. Ne bojte se, jer vi ste Moji i ništa se neće dogoditi bez Moje volje. Mir s vama, dijete moje.

Nastavite u vjeri i ljubavi i s nadom iščekujte dolazak Moga Sina, koji je vaš Zaručnik.

objavljeno u Alicja Lenczewska, poruke, Duhovna zaštita, Božanske kažnjenja.